Zahradní krby

Zahradní krby vytvá?ejí na zahrad? nebo na terase atmosféru a uvoln?ní. Sv?tlo a teplo krbu vytvá?ejí okouzlující atmosféru. Krb, který je vhodn? p?izp?soben zahradní dekoraci, navíc ozdobí vaši zahradu nebo terasu a dodá okolí zvláštní zá?i.Zboží 1 - 2 od 2