Kratki obrotowe

Obrotowy grill nadaje ogrodowi szczególny charakter i u?atwia przyrz?dzanie potraw z grilla. W razie potrzeby mo?na go przenie?? w inne miejsce lub schowa?, aby zaoszcz?dzi? miejsce. Szczególnie w po??czeniu z misami paleniskowymi tworzy praktycznie u?yteczn? kombinacj?.Artykuł 1 - 4 od 4