Wózek na kajaki i kanoe

Nasze wózki do kajaków i kanu umo?liwiaj? ?atwy transport. Profesjonalne gumowe podk?adki gwarantuj? pewne i antypo?lizgowe u?o?enie na wózku. Wózki s? opcjonalnie wyposa?one w odporne na przebicie ko?a poliuretanowe lub pneumatyczne. W kilku prostych krokach mo?na z?o?y? wózek, aby zaoszcz?dzi? miejsce i ca?kowicie pozbawi? go lu?nych cz??ci.Artykuł 1 - 4 od 4