P?íslušenství p?ív?s? pro lod?

Nabízíme široký sortiment profesionálního p?íslušenství pro p?ív?sy na lod?. Všechny výrobky jsou vyvinuty naší spole?ností a vyráb?jí se pomocí vysoce p?esných laserových stroj?. Povrch kovových díl? je upraven termodifuzí nebo žárovým zinkováním a je odolný v??i slané vod?. Všechny sou?ásti, které p?icházejí do styku s trupem lodi, jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyuretanu a nezanechávají stopy.