Ko?a PU

Wszystkie nasze ko?a PU s? wykonane z wysokiej jako?ci mikroporowatego litego poliuretanu. Pod wzgl?dem komfortu jazdy opony PU dorównuj? oponom pneumatycznym, natomiast w porównaniu z oponami pe?nymi gumy maj? znacznie ni?sz? wag? i znacznie lepsze w?a?ciwo?ci eksploatacyjne. Ko?a PU s? niezwykle trwa?e, absolutnie bezobs?ugowe i odporne na przebicie, dlatego w wielu zastosowaniach wypar?y ju? z rynku ko?a pneumatyczne i pe?no-gumowe.Artykuł 1 - 10 od 10