Akcesoria do przyczep ?odziowych

Oferujemy szerok? gam? profesjonalnych akcesoriów do przyczep do ?odzi. Wszystkie produkty zosta?y opracowane przez nasz? firm? i wyprodukowane przy u?yciu precyzyjnych maszyn laserowych. Powierzchnia cz??ci metalowych jest poddawana obróbce termodyfuzyjnej lub cynkowaniu ogniowemu i jest odporna na dzia?anie s?onej wody. Wszystkie elementy, które maj? kontakt z kad?ubem ?odzi, s? wykonane z wysokiej jako?ci poliuretanu i nie pozostawiaj? ?ladów.